Slöinge Kafferosteri

Vi har den stora äran att arbeta med Slöinge Kafferosteri som är ett av Sveriges nyaste kafferosterier och ligger i det gamla hotellet i Slöinge. Vi slog upp portarna 2013. Vi är så kallat mikrorosteri som enbart rostar specialkaffe*.

Nästan allt kaffe är ekologiskt odlat och upphandlat med så få mellanhänder som möjligt sk Direct Trade. Många av sorterna kommer dessutom från endast en gård, sk Single Estate. Övrigt kaffe är sk Single Origin, vilket innebär att det kommer från småodlare i en viss region.

Allt kaffe rostas varsamt för hand i små batcher i en Diedrich IR-12. Kaffet rostas precis så länge att de komplexa syrorna och sockret framhävs optimalt. Rostar man för länge bränns sockret i stället för att karamelliseras och man får en bränd böna med en besk eftersmak.Kaffet plockas för hand. Bara mogna bär får komma med i slutprocessen. Det gör att sockerarterna får utvecklas till fullo.

Slöinge Kafferosteri garanterar att inga odlare, plockare eller övriga arbetare far illa under arbetets gång. Kaffeplantorna odlas även helt och hållet utan kemikalier.

Njut av en kopp riktigt kaffe med gott samvete!

* Specialkaffe är kaffe som har odlats och skördats under ideala förhållanden och som därigenom har utvecklat en enastående karaktär.

Processen att förädla moget kaffebär till råkaffe sker med största omsorg för att minimera defekter och ge högsta möjliga kvalitet. Sedan rostas kaffet varsamt för att få fram den inneboende karaktären.

När kaffet bryggs med kunskap och engagemang omvandlas kaffebönan till en högkvalitativ dryck, som är både annorlunda och överlägsen marknadens norm.

Den färdiga drycken skall kunna spåras tillbaka till bönornas geografiska ursprung.

1 produkt