Öko-Tex

Öko-Tex standard 100 är världens ledande humanekolo­giska (studien om samspelet mellan människan och hennes livsmiljö) märke för textilier som testats för skadliga ämnen. Tungmetaller, formaldehyd, klorerade fenoler, ftalater, organiska tennföreningar och kemiska bekämpningsmedel är exempel på ämnen som inte alls eller i mycket begränsad omfattning får förekomma i kläderna.

Det är en hälsomärk­ning som visar att plagget är testat för hälsofarliga kemikalier. Det är inte en miljömärkning eftersom certifieringen endast garanterar giftfriheten i slutprodukten och inte råvarornas miljövänlighet.

Detta ser vi som en mycket viktig stämpel eftersom vi jobbar med barnkläder och för att vi med denna certifiering kan garantera att slutprodukten inte innehåller några skadliga ämnen för huden.

rekommendation Trots allt kan man aldrig komma ifrån att det finns vissa kemikalier (om än ofarliga) i nya kläder. Därför rekommenderar kemikalieinspektionen och konsumentver­ket att man tvättar nyköpta kläder före användning, så försvinner de efter första tvätten.


Visar alla 7 resultat