Fair Monkey

Fair Monkey har sitt ursprung i Världsbutiken i Laholm där vi arbetade tillsammans. Tanken växte om fler fair trade textilier och möjligheten att vara en positiv kraft för fler producenter i utvecklingsländer. När tanken väl slagit rot föddes Fair Monkey och vi bestämde oss för att starta vår verksamhet tillsammans med mayakvinnor från Guatemala. Sedan var det dags att hitta en verksamhetsform för Fair Monkey, och eftersom den demokratiska grunden och allas lika värde ligger oss varmt om hjärtat startade vi en ekonomisk förening.Mer info på www.fairmonkey.se


No products found which match your selection.