Mocklis

Mocklis, ett Göteborgsbaserat varumärke  startat 2006 av Produktformgivarna Åse Sivertsson och Sara Gyllestrand

Med en stark anknytning, glädje och kunskap till
en traditionell folkloristisk hantverkstradition designar
Mocklis funktionella och roliga produkter för barn mellan
6 månader och 4 år och deras föräldrar.

Vi har utvecklat sortimentet och har idag ett flertal produkter, där den
största delen av produktionen sker i Sverige.
Produkter i vår unika stil med en hög modefaktor!